Korzyści

  szybki i łatwy dostęp do finansowania
 

 zmniejszenie podstawy opodatkowania
 

  możliwość ustalenia elastycznego okresu umowy